KAPSOVA LHOTA

KAPSOVA LHOTA

Kapsova Lhota je malá vesnice, část obce Radošovice v okrese Strakonice.

Kapsova Lhota - Již praobyvatelé Prácheňska měli obchodní styky s Římany, jak to dokazují nálezy mincí a jiných předmětů římského původu. Římané procházeli naší zemí k Baltu, kde si opatřovali jantar na šperky. Jedna z možných obchodních cest římských vedla údolím Milíkovického potoka přes Jedraž, Milíkovice, Svaryšov ke Kapsově Lhotě. Odtud pokračovala na Strakonice, přes Radomyšl na Blatnou a dál do vnitrozemí. Přístupnost území vedla i k usazování lidí v blízkosti cest. O vzniku osad nejsou žádné zprávy, lze ale předpokládat, že jak Kapsova Lhota, tak i Svaryšov, Milíkovice a Jedraž mají starší původ než počíná psaná historie. Jejich osud ve středověku byl jistě podobný jiným osadám či vesnicím. R. 1303 soudí se o „desátek“ ve vsích Třešovice a Lhotě (Kapsově) Oldřich, děkan ve Vltavotýně a spolu farář v Jiníně se strakonickým převorem Verembertem. O stavu Kapsovy Lhoty po třicetileté válce vypovídá berní rule panství strakonického z r. 1652, podle které „ve Lhotě Kapsové byli 4 rolnici dobří, 1 grunt zkažený a 2 domkáři“.

Sakrální památka: návesní kaple sv. Ludmily postavená kolem r. 1925. Starší vesnická zástavba: ukázkou jsou zde hospodářské stavení a sýpka z třicátých let minulého století.

Rybník na severozápadním okraji vsi vytváří s okolím hezký kout Kapsovy Lhoty.

 

 

ZDROJ: http://www.ouradosovice.cz/historie.htm

KONTAKT: ou.radosovice@sendme.cz http://www.ouradosovice.cz/

Nahoru