LHOTY U POTŠTEJNA

LHOTY U POTŠTEJNA

Lhoty u Potštejna

Historie

Lhoty 1952

Do roku 1953 byly Lhoty u Potštejna dvě samostatné obce - Malá Lhota a Velká Lhota. O Malé, dříve Lipanské Lhotě, jsou první zmínky až z 15. století, kdy byl jejím majitelem Jan Pešík. Roku 1474 po něm zdědila Lhoty jeho sestra Ludmila, vdaná za Mikuláše z Lipan. Roku 1526 koupil Lhotu Vojtěch z Pernštejna a Lhota tak patřila načas k Potštejnu. To až do roku 1559, kdy ji koupil Václav Okrouhlický z Kněnic a dědictvím se Lhota dostala k Mikuláši z Bubna. Roku 1617 koupil Jan z Bubna Borovnici a od té doby patřila Malá Lhota k Borovnici.Lhoty 1953První známí držitelé Velké, dříve Dobešovy Lhoty, byli Příbkové z Otoslavic. Ti prodali Lhotu Jetřichu Lipanskému z Lipan. Jeho synové nechali ve Velké Lhotě postavit tvrz a poplužní dvůr. Po nich seděla na lhotecké tvrzi Dorota Lipanská a ta byla kvůli dluhům nucena roku 1634 Lhotu prodat Kryštofu Kyranu z Bombaken, cizinci neznámého původu. Kyran s manželkou Annou vlastnili Lhotu za třicetileté války a po složitých majetkových procesech koupila Velkou Lhotu roku 1690 Terezie Eleonora z Ugarte a připojila ji k Borovnici.ZDROJ: http://www.obeclhoty.cz/?s=historie&menu=o-obci

KONTAKT: oulhoty@centrum.cz http://www.obeclhoty.cz/

Nahoru