KAŠOVÁ LEHÔTKA

KAŠOVÁ LEHÔTKA

Kašova Lehôtka  (nie Kašová) dostala meno pravdepodobne od jedného bohatšieho občana – Kašu, ktorý si takýto názov vynútil u obyvateľov obce. Vznikla skôr ako Budička, už v 13. storočí. V čase protireformácie počet obyvateľov vzrástol prisťahovaním sa niekoľkých evanjelických rodín z Budče, ktoré utiekli a v obci sa potom natrvalo usadili. Boli to rodiny Mikulovcov a Marcelyovcov.
Až do roku 1848 patrila rodu Forgáchovcov, a potom Dobronivskému panstvu. Obyvateľstvo sa zamestnávalo hlavne spracovaním dreva v okolitých lesoch. Počas SNP osada veľmi trpela. Vysoko v horách, severne od Tŕnia, asi v 700 m n.m., sa ukrývalo mnoho povstaleckých vojakov, nielen z Tŕnia. Počas vojny bola osada vypálená. Až do roku 1948 bola samostatnou obcou.

ZDROJ: http://www.trnie.sk/historia-obce.phtml?id3=74931

KONTAKT: starosta@trnie.sk http://www.trnie.sk/

Nahoru