MURÁNSKA LEHOTA

MURÁNSKA LEHOTA

Muránska Lehota

 

História

Obec Muránska Lehota  vznikla v roku 1453.

     Obec sa nachádza na úseku cesty z Muráňa do Tisovca. Leží na juhovýchodnej strane Slovenského Rudohoria, na nive, v doline Lehotského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 388 m n. m., v chotári 360 - 955 m n. m. Chotár je prevažne nižšia hornatina, ktorá klesá na juhu a juhozápade do vrchoviny zalesnenej bukovým lesom. Celý kataster obce je v ochrannom pásme NP Muránska planina.

     Obec vznikla počas valaskej kolonizácie Jelšavského panstva, pravdepodobne v polovici 15. storočia. Od 16. storočia sa stala súčasťou majetku pánov Muránskeho hradu. Názov obce je doložený z roku 1453 ako Lehota, z roku 1551 ako Lehota Maior, z roku 1573 ako Lehotka, Lehotta Maior et Minor, z roku 1672 ako Murany Lehota, z roku 1773 ako Muranska Lehota. Roku 1553 mala 6 usadlostí. Obyvatelia sa zaoberali chovom oviec pričom niektorí z nich vlastnili 300 - 400 kusov. V roku 1713 žilo v obci len 6 rodín. V priebehu šiestich desaťročí (1773) žilo už v obci 16 sedliakov a 15 želiarov. V roku 1828 mala obec 43 domov a 481 obyvateľov. Hlavným zamestnaním obyvateľov v 18. a 19. storočí bolo uhliarstvo, výroba šindľov a práca v blízkych hámroch. Časť obyvateľstva počas žatvy odchádzala  za prácou na Dolnú zem. Za prvej Československej republiky sa počet obyvateľov ustálil a pohyboval v rozpätí 350-470 osôb. Hlavným zdrojom obživy bola práca v lesoch, košikárstvo, tkáčstvo a kováčstvo. Obec bola rozdelená na časti Hlinisko, Pažiť, Príslop. Tieto pomenovania majú podľa toho, čo sa v ktorej časti robilo alebo stalo a používajú sa dodnes.

ZDROJ: http://muranskalehota.sk/-historia

KONTAKT: starosta@muranskalehota.skhttp://muranskalehota.sk/

Nahoru